Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Má vlast Bedřicha Smetany

Začátek nového roku byl v dolnobřežanském Kulturním a informačním centru ve znamení historie a krásné hudby. Do obce zavítal PhDr. Jiří Štilec st., hudební historik, vědec, pedagog a především vynikající člověk s úžasným elánem a schopností obohacovat druhé.

Hlavní téma své přednášky, věnované dílu Bedřicha Smetany a především symfonické básni Má vlast, začlenil do širších historicko-politických souvislostí. Přímo k tomu vybízelo i letošní významné jubileum naší země. Pan Dr. Štilec v úvodu vzpomenul i některé významné osobnosti a události z historie naší obce a jen s malou nadsázkou konstatoval, že „vy Břežanští jste účastí na této akci jako první v republice zahájili oslavy jejího krásného jubilea.“ Čtyřicítka posluchačů si pak vyslechla mnoho zajímavého o osobnosti a díle Bedřicha Smetany a na jedinečném videozáznamu mohla pocítit neopakovatelnou atmosféru,  která panovala  při předvedení  Mé vlasti z 12. 5. 1968 ve Smetanově síni Obecního domu pod vedením dirigenta Karla Ančerle. I další informace, které podal pan Dr. Štilec, přímo vybízely k úvahám o naší národní identitě, mentalitě a všech peripetiiích vývoje od nabytí samostatnosti po současnost. Přednášející oslovil publikum nejen svými hlubokými znalostmi, ale také svou skromností a pokorou – jev v dnešní době již nevídaný. Úžasná je také jeho kondice, pracovitost a aktivita. Ačkoli se mohl svých prvních devět let života potkat s T.G. Masarykem   a druhou světovou válku již pamatuje jako dospělý, nabídku na svezení výtahem v našem Kulturním a informačním centru s díky odmítl. Přednáška přilákala nejen občany Dolních Břežan, ale i mnoho „přespolních“.  Je zřejmé, že nejen v naší obci mají pojmy jako je klasická hudba a dějiny českého národa svoji početnou skupinu příznivců.

Michele Mensová

pro Regionální informační centrum

FOTOGALERIE

 

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
MDgxMTA