Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 11


Naučný okruh

Inventáře keltských domů

Představu o vzorové keltské domácnosti nám opět pomohou získat četné archeologické nálezy. V kuchyni a při stolování používali Keltové několik desítek hliněných nádob – různých hrnců, zásobnic a mis. Jako pokličky sloužily většinou právě mísy, v nálezech se objevují jen výjimečně. Kvůli nedostatečné možnosti nádoby pořádně umýt byly v domácnosti během několika desítek let vystřídány stovky, snad až tisíce kusů keramických nádob.

K typické výbavě chudších i bohatých domů patřily hliněné přesleny jakou součástky tkalcovského stavu. Na samotné šití oděvů keltské ženy užívaly bronzové, železné či kostěné jehly.

Mezi víceúčelové předměty vyjmenujme různé sekáče, železná šídla a dlátka. Nejpozději od 5. stol. př. n. l. se pracovalo s železnou sekerou s dřevěným topůrkem, rovněž tak s dřevěným oradlem. Ostré nástroje prezentovaly železné nože, kosy, srpy a ovčácké nůžky. K semílání obilí nesmělo chybět nějaké mlecí zařízení, ať už šlo o jednoduché drtidlo, rotační a později i mlýnek řeckého typu. V něm bylo za hodinu možné zpracovat průměrně 5 kg usušených obilnin.

Zdroj: Jiří Waldhauser, Encyklopedie Keltů v Čechách, 2001.

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
NTJjM2E4M2