Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 12


Naučný okruh

Slovanské pohřební rituály a zvyky

S pohřbíváním u Slovanů se pojily zajímavé zvyky. Některé z nich v různých formách přetrvaly dodnes. Noc před slavnostním uložením těla do hrobu drželi příbuzní stráž, aby jeho duši ochránili před zlými duchy a démony. Obřad byl provázen výraznými projevy žalu, zejména ženy si drásaly tváře, trhaly vlasy a šaty. Ani po pohřební hostině se na mrtvého nezapomnělo, byl připomínán při svátcích mrtvých. Pohřbený hleděl vždy tváří k východu.

Archeologické nálezy prokazují v některých hrobech také tzv. protivampyrická opatření. Vampýry (nebo lépe přesněji upíry) byli nazývání mrtví, kteří se díky lidské či zvířecí krvi mohli stát opět živými. K preventivním ochranným praktikám patřilo například protažení mrtvého ve stěně domu otvorem, který byl později zacelen. Také se v domě obracely nádoby dnem vzhůru, aby se duše nemohla nikde schovat.  K jistým „úpravám“ docházelo přímo v hrobě – mrtvému mohla být například useknuta hlava, nasypán písek do úst a podobně. V Uherském Hradišti byla ženě v pohřebišti násilně vykloubena ruka a podložena tak, aby na ní mrtvá přímo ležela. K dalšímu „triku“, jak zamezit návratu vampýrů, bylo zavalení hrobu kamenem.

Zdroj: Veronika Klozíková, Vampyrismus a jeho projevy v pohřebním ritu, diplomová práce PřF MU, Brno 2008

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
Zjk0ODJ