Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 4


Naučný okruh

Osídlení v době kamenné a bronzové

Hřiště

Výstavba multifunkčního areálu pro volnočasové aktivity a úprava prostoru stávajícího fotbalového hřiště u křižovatky ulic Lhotecká a Ke Zvoli si na jaře 2013 vyžádala rozsáhlejší plošný archeologický výzkum. Při vyrovnávání terénu v prostoru původní hrací plochy a v jejím západním sousedství bylo prozkoumáno celkem 92 do podloží zahloubených objektů z různých období pravěku. Odkryty byly zejména kůlové a sloupové jámy, ukazující minimálně v jednom případě na existenci pravoúhlé dřevěné nadzemní stavby. Nechyběly ani běžné větší sídlištní jámy a zásobnice (obilnice), přičemž se objevil i objekt s množstvím kamenů, keramiky a mazanice v hlinité výplni s výraznými stopami působení ohně. Zachyceny byly také hlubší žlabovité struktury neznámé funkce, a to lineární i obloukovitě zakřivené. Získané nálezy je možné datovat do období mladší či pozdní doby kamenné (neolit – eneolit; polovina 6. tisíciletí – 3. tisíciletí př. Kr.) a střední až pozdní doby bronzové 1 500 – 800 let př. Kr.).

 

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
YTI5ODg