Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 5


Naučný okruh

Poloha hradiště a studánky

Poloha tzv. Hradišťátka byla dobře známá již ve druhé polovině 18. století rakouské armádě. Dobře vystihnutý půdorys totiž objevíme v tzv. prvním vojenském mapování (zvaném také josefské) z roku 1783. Dobře patrné jsou valy bez vstupního prostoru. Území bylo do 2. světové války využíváno jako pole. Poté na čas prostor Hradišťátka sloužil jako internační tábor příslušníků wermachtu.

Bez zajímavosti není ani mohutná žulová deska – patrně jedna z nejstarších informačních tabulí o archeologické památce. Z nápisu je čitelný text „Hradištie a...... pohanská kultura“.

Tabule leží mezi silnicí na Lhotu, poblíž studánky Jaromírka. Tato studánka s romantickým názvem nápadně připomíná jméno přemyslovského knížete Jaromíra, syna Boleslava II., možného zakladatele hradiště. Neexistují však žádné důkazy o založení a pojmenování studánky v 10. století...

Zdroj: Raně středověké hradiště v poloze „Hradišťátko“ u Dolních Břežan, autoři Vladimír Čtverák, Michal Lutovský

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
YWY3NDFiYz