Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 7


Naučný okruh

Panel „rozcestí u Lhoty“

Známý český kronikář Václav Hájek z Libočan ve své Kronice České, vydané roku 1541 napsal  „...i města toho zříceniny proti klášteru Zbraslavskému z druhé strany Vltavy se ukazují“. Nepřímo tím naznačil, co unikátního u Dolních Břežan leží. Zdaleka viditelný výrazný kopec zvaný dne Hradiště lidé obydleli už koncem doby kamenné, nejmladší doložené osídlení je z 9. století. Zajímavé jsou rovněž dějiny výzkumu tohoto místa. Výše citovaný Hájek sem umístil sídlo Peherek markomanského krále Marobuda, český barokní učenec Bohuslav Balbín o 140 let později mimo jiné napsal: „...samotná hora je jedna obrovská hromada kamení, jinak se to nedá říci. Na mnohých kamenech můžeš dosud vidět ve spárách maltu, stopy příbytků a hradeb, táhnoucích se po skaliskách, sklepy mohutně vyhloubené v živé skále, takže nikdo nemůže pochybovat o tom, že zde stále význačné město.“ Podle jeho mínění to muselo být královské město postavené Bóji ještě před založením Prahy. Výklady se v mladší době množily, vyskytl se názor, že zde stával bájný Kazín, lovčí hrádek Přemysla Otakara II., případně byly valy a příkopy na Hradišti interpretovány jako pozůstatek ležení Zikmundova vojska v roce 1420.

Reálnější pohled na věc prokázali badatelé až v první polovině 20. století, konkrétně pak František Prošek na konci 40. let. V dalším desetiletí se začal připravovat systematický výzkum, v terénu se fakticky začalo pracovat až v létě roku 1963. Archeologický výzkum trval 27 sezón (do roku 1990). Odhalování tajemství Závisti se provádělo plošným odkryvem, poblíž Lhoty byla pro archeology vybudována základna s laboratořemi, knihovnou a depozitáři. Na dlouholetém výzkumu na Hradišti se podíleli mimo jiné Libuše Jansová, Evžen Plesl, Petr Drda, Karla Motyková, Alena Rybová či Miloš Čižmář. V roce 1989 byl celý areál prohlášen národní kulturní památkou. O více než dvě desítky let později byl bohužel areál oppida na pokyn památkového ústavu z důvodů ochrany preventivně zasypán.

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
ZTM3O