Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 8


Naučný okruh

Hutnictví a kovářství

Obě řemesla byla mezi Kelty velmi rozšířena, výzkumy dokazují na téměř každém zemědělském sídlišti v období 3.-2. století př. n. l. práci kováře. Přístup k železu měl nyní téměř každý. Jak se ale vlastně železo vyrábělo? Nejprve k jeho výrobě sloužila otevřená výheň s dmychadlem, její výtěžek byl ale minimální. Od 3. století lze sledovat mnohem modernější způsob zpracování rudy. Surovina se nejprve předpražila, poté tavila v šachtě železářské pece a zpracovávána ve výhni metodou prokovování dřevěnou palicí. I po další úpravě zůstával kov často znečištěn struskou.

Výroba meče trvala podle experimentální zkoušky dobovou technologií asi 5 dní, železná spona dvě hodiny. Meče nalezené na oppidech se vyznačují vyšší kvalitou než obdobné výrobky ze 4.-3. stol. př.n.l. Pouze 5% z nich lze brát jako nepodařené a celé 2/3 jako kvalitní.

Podobně jako zde na Závisti stávaly kovárny i na jiných oppidech u bran a charakterizoval je v interiéru velký kámen coby kovadlina.

Zdroj: Jiří Waldhauser – Encyklopedie Keltů v Čechách

 

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
NWQ0NjE5Nm