Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

Naučný okruh 9


Naučný okruh

Jaké způsoby opevnění Keltové používali?

Nejprve museli zamýšlená hradiště dobře vybrat – roli hrály dopravní trasy v okolí, dostupnost vodního zdroje, poloha na zdaleka viditelném místě (nebo naopak na skryté poloze bez širšího výhledu). Zamýšlené místo bylo nejprve ohrazeno na přístupnějších místech hradbou a příkopem, nad příkrými svahy pak lehčím opevněním, často bez příkopu. Výška hradeb je odhadována na 4-5 m, včetně převýšení až 13 m, jako tomu bylo právě na Závisti.

Konstrukčních typů hradeb bylo několik: sypaný val ze zeminy s dřevěnou palisádou, základna z kamenů s lícovanými stěnami, dřevěná konstrukce vyplněná zeminou nebo kamenná zeď z na sucho kladených kamenů. Při užití rychle zvětrávajících hornin nepřesáhla trvanlivost staveb několik desetiletí a bylo třeba hradby často rekonstruovat. Opevňovací příkopy s příkrými stěnami bývaly široké obvykle okolo 5-8 m, hluboké kolem 2 m. Výjimečně byly ještě ve dnech příkopů vysekány tzv. „vlčí jámy“. Ty sloužily nejen jako překážka dobyvatelům, ale i jako zásobárna dešťové vody.

Zdroj: Jiří Waldhauser, Encyklopedie Keltů v Čechách

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
NDQ4ZTZm